Google+ Followers

30 Nisan 2013 Salı

Çocuk resimlerinde çizgilerin yorumu..

   Resimlere bakarak çocukların iç dünyasını anlamak mümkündür.Resmi yapan mutlu mudur,üzüntülü mü?Arkadaş canlısı mıdır,değil midir?Tembel mi ,yoksa çalışkan ve ya enerjik midir?

   Çocuk resimlerindeki çizgilere 3 açıdan psikolojik bir yorum getirilebilir:1) Büyüklük 2)Abartmalı çizgiler 3)Eksik bırakılan çizgiler

1-)Büyüklük:Sayfanın tümünü kaplayan büyük resimler çoğu kez iç kontrolü zayıf olan saldırgan çocuklar tarafından çizilmektedir.Aşırı faal (hiperaktif) çocuklar da sayfanın tümünü kontrolsüz şekilde kullanırlar.Birkaç santimetre büyüklüğündeki resimler çoğunlukla korkak,çekingen,içe dönük çocukların ürünüdür.Bu çocuklar kendilerini güvensiz,yetersiz ve küçük görmektedirler.

2-)Abartmalı çizgiler: Resimde çok büyük ya da çok küçük kafa,zihinsel bakımdan kendini yetersiz gören çocuklar tarafından çizilmektedir.Büyük ayakların çizilmesi kendine güven duyma arzusunun bir simgesidir.Astımlı çocuklar çoğunlukla solunum güçlüğünden kaynaklanan sorunları nedeniyle burun çizgilerini vurgulayarak ya da çok büyük biçimde çizerler.Dişler saldırganlığı ifade eder.Cinsel organların çizilmesi de saldırganlığın bir göstergesi olarak düşünülebilir.

3-)Eksik bırakılan çizgiler:Ellerin çizilmemesi güvensizliği,çevreye uyumda güçlük çekilmesini simgelemektedir.Kolların resimde olmayışı,güvensizliği dile getirir.Resimde ayakların yokluğu çocuğun kendine güvensiz ve yardımsız hissetmesi anlamına gelir.Bir iletişim organının resimde çizilmemesi başkalarıyla ilişki kurmakta zorluk çekildiğini gösterebilir.Burun ise güç savaşının simgesidir resimde.Burnun yok oluşu çocuğun güçsüzlüğünü gösterir.

   Çocuk resmini değerlendirmek için yargılarımızı onun zihinsel düzeyine göre vermemiz gerekmektedir.Çocukta olgun bir düzenleme gücü ya da yetişkinlere göre saptanmış belli estetik kurallara göre uygunluk aramamalıyız.Çocuk hep çocukça çizecektir.Onun her çizdiği kuşkusuz 'sanatçı' çizimi değildir.Fakat saflığı yönünden gerçek yaratıcılıktır.Çocuk resminde bizi çeken şey ise,eşya ve nesneleri taze bir anlayışla yorumlayan çocuğa özgü görüş açısıdır.

   Bütün bunların dışında, çocuk resimlerinde gözlemlediğimiz saflık ve yaratıcılık,günlük hayatın karmaşası içerisinde çevrelerine bakmayı unutan ve dünyayı belirgin kalıplarla tanımlamaya alışan yetişkinlere,bir zamanlar sahip oldukları yaşam ve öğrenme coşkusunu hatırlatacak ve onlara dünyaya yeni bir gözle bakma olanağı sunacaktır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder